Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Ochrona zabytków w rozumieniu przyjętym w obowiązującej w Polsce ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.7.2003 r. oznacza działania organów administracji publicznych podejmowane w celu: zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających...

Cena: 92,07
Dostępność: dostępny od ręki