Sztuka skutecznego porozumiewania się

Ekonomia i finanse

Informacje

kross x3 hexagon

Umiejętność komunikowania się ma ogromny wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Dzięki niej budujemy i podtrzymujemy przyjazne relacje z kross x3 hexagon ludźmi, jasno wyrażamy swoje myśli, skutecznie porozumiewamy się z rodziną i ze współpracownikami, radzimy sobie w sytuacjach konfliktowych, a...

Cena: 25,94
Dostępność: dostępny do tygodnia