Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w

Historia

Informacje

praca logopedyczna z dzieckiem autystycznym

Książka stanowi próbę ukazania postaw wyznawców prawosławia i unii do problemów związanych z końcem życia ludzkiego w świetle testamentów praca logopedyczna z dzieckiem autystycznym z XVI-XVIII wieku z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego i ruskich ziem Korony. Odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie prawa spadkowego,...

Cena: 26,22
Dostępność: dostępny od ręki