Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej

E-książki

Informacje

fryzjer madalińskiego warszawa

\"(...) Autor w oparciu o imponującą ilościowo literaturę analizuje tzw. wieloszczeblowe zarządzanie (multi-level-governance) Unii Europejskiej ze szczególnym fryzjer madalińskiego warszawa uwzględnieniem poziomu ponadnarodowego i trafnie dowodzi wzrostu roli oraz znaczenia tego szczebla w odniesieniu do poziomu...

Cena: 87,15 90,56 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie