Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej

E-książki

Informacje

bizuteria z tytanu

W pracy podjęto rozważania na temat obecności w literaturze staropolskiej jednego z najważniejszych problemów, z jakim zetknęła się bizuteria z tytanu I Rzeczpospolita: masowym uprowadzaniem rzesz ludzkich (zwłaszcza mieszkańców ziem południowo-wschodnich) w niewolę (jasyr) przez Tatarów i Turków. W...

Cena: 46,96 48,81 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie