Karta oceny opisowej

Podręczniki

Informacje

* Komplet \"Kart oceny opisowej\" dla 1 ucznia obejmuje 1 kartkę białą i 4 kolorowe kopie * Przewiduje się czterokrotne w ciągu roku informowanie rodziców (opiekunów) o osiągnięciach ucznia * Nauczyciel na białej kartce wypełnia kolejną rubrykę z oceną oraz ewentualnie komentarz...

Cena: 25,47
Dostępność: dostępny do tygodnia