Język portugalski od A da Z

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Nasze testy mają służyć pomocą tym wszystkim, którzy chcą sprawdzić i utrwalić swoją znajomość języka portugalskiego w zakresie zasad gramatycznych, a także, w mniejszym zakresie, słowotwórstwa i idiomatyki. Postanowiliśmy skoncetrować się na tych zagadnieniach, które...

Cena: 15,60
Dostępność: dostępny od ręki