Jednostka w ponowoczesnym świecie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Oceniając całościowo pracę zbiorową pod redakcją Grażyny E. Kwiatkowskiej i Agaty Łukasik, należy podkreślić jej wysoką wartość poznawczą, która wynika z faktu, że odnosi się ona do interesującej i ważnej społecznie problematyki, jaką niewątpliwie są zjawiska i procesy...

Cena: 30,58
Dostępność: dostępny od ręki