Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji

E-książki

Informacje

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z ustrojem, organizacją i zarządzaniem obszarami metropolitalnymi. Opracowanie prezentuje https://www.arthomedesign.pl/ całościowe ujęcie problematyki zarządzania metropolitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji governance jako nowego podejścia do...

Serwis