Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania

E-książki

Informacje

W monografii zaprezentowano najpoważniejsze patologie wpływające na prawidłowość obrotu finansowego, w szczególności te wynikające z szkoła językowa piastów postępu cywilizacyjnego, rozwoju technicznego oraz nowych form przestępczych. W opracowaniu przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące: ...

Serwis