Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami...

Serwis