Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przedmasowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi syntezę dziejów komunikowania politycznego. Autor analizuje pojawienie się wszystkich najważniejszych idei związanych z komunikowaniem politycznym. Przedstawia genezę publicystyki i reklamy politycznej, kampanii politycznej i wyborczej, pojawienie się sfery publicznej. W...

Serwis