Katechizm GIM 3 Jezus prowadzi i zbawia WAM

Gimnazjum

Informacje

Nowa wersja podręcznika metodycznego zawiera:diams; program edukacji, program wychowawczy, plany wynikowe i inne pomoce, które pozwolą opracować katechetom własne materiały odpowiednie dla standardu szkół w których uczą i poziomu wiedzy swoich uczniówdiams; scenariusze realizacji...

Serwis