Karta oceny opisowej

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

* Komplet "Kart oceny opisowej" dla 1 ucznia obejmuje 1 kartkę białą i 4 kolorowe kopie * Przewiduje się czterokrotne w ciągu roku informowanie rodziców (opiekunów) o osiągnięciach ucznia * Nauczyciel na białej kartce wypełnia kolejną rubrykę z oceną oraz ewentualnie komentarz...

Serwis