Język polski 2 gim Między nami ćwiczenia część 2 GWO

Gimnazjum

Informacje

Nowa wersja zeszytu jest dostosowana do wymogów najnowszej podstawy programowej.Zeszyty ćwiczeń stanowią integralną część kompletu Między nami dla 2 klasy gimnazjum. Każdemu rozdziałowi w podręczniku odpowiadają zbiory tekstów i ćwiczeń w zeszytach.Zadania ćwiczą różnorodne...

Serwis