J.Polski SP 5 Między Nami ćw. wersja B GWO

Podręczniki

Informacje

Ćwiczenia zawierają przede wszystkim zadania onbsp;charakterze sprawdzającym - przydatne na lekcji inbsp;wnbsp;domu. Służą uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów inbsp;kartkówek. Ćwiczenia sprawdzają wyłącznie wiedzę inbsp;umiejętności określone wnbsp;podstawie...

Serwis