Humanistyka z widokiem na Uniwersytet

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W publikacji przedstawiono interesujące i zaangażowane wypowiedzi osób bezpośrednio związanych z polską humanistyką na temat jej aktualnej kondycji, szczególnie w przestrzeni akademickiej. Praca nie wpisuje się w nurt myślenia o "kryzysie humanistyki", ale wychodząc od pewnej...

Serwis