Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar

E-książki

Informacje

Employer branding jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania. Podejście to łączy ze sobą zarządzanie dwoma najważniejszymi niematerialnymi zasobami organizacji: zasobami ludzkimi oraz marką.Każda organizacja, która występuje w roli podmiotu zatrudniającego, ma swoją, mocniejszą...

Serwis