Elementy prawa

Podręczniki

Informacje

kurtka spawalnicza

Podręcznik zawiera treści zgodne z programem nauczania elementów prawa w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec, w których kształcenie kurtka spawalnicza odbywa się na poziomie technikum i szkoły policealnej. Z powodzeniem może być również wykorzystywany przez nauczycieli i wychowawców...

Cena: 34,52
Dostępność: dostępny do tygodnia