Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejszy tom studiów prezentuje wyniki badań historyków z ośrodków krajowych i zagranicznych nad wybranymi zagadnieniami z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej. Przedstawione przez autorów artykuły skupiają się na doświadczeniach żołnierskich, głównie Armii...

Serwis