Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze

E-książki

Informacje

sklep internetowy telefony

Krzysztof W. Baran profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor lub sklep internetowy telefony współautor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. kilkunastu monografi i, podręczników i komentarzy, w tym komentarzy do kodeksu pracy...

Cena: 148,57 154,39 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie