Chaos czy kosmos? Kulturowa dynamika wartości

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi bardzo interesującą próbę rewitalizacji aksjologicznej refleksji na użytek współczesnej filozofii kultury. Zakłada się w niej #8211; i słusznie #8211; że wartościowanie leży u podstaw wszelkiego poznania rzeczywistości, a nie tylko u podstaw wszelkiego poznania...

Serwis