Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69

E-książki

Informacje

W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystaniajej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznegoobiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przezczłowieka, do...

Serwis