Agrobiznes - Podst ekonomiki agrobiznesu cz.1 WSiP

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności i gospodarstwa domowego, weterynarii, hodowli koni oraz dla słuchaczy szkoły policealnej.Podręcznik zawiera informacje dotyczące miejsca agrobiznesu w gospodarce narodowej, procesów integracyjnych...

Serwis